Distriktsläkarmottagning

Våra läkare är specialister i allmänmedicin samt att vi har läkare under utbildning (ST-läkare och AT-läkare).

Distriktssköterskemottagning

Distriktssköterskorna har egen mottagning, tidsbokning.

Laboratoriepersonal

Medicinska sekreterare

Diabetesmottagning

Här får du rådgivning och hjälp angående din diabetessjukdom.

Astma/kol

Om du har astma, allergi eller kronisk obstruktiv lungsjukdom KOL, kan du få hjälp och stöd hos oss.

Vi erbjuder:

 • Spirometri (lungfunktionsundersökningar).
 • Ansträngningstest.
 • Allergiprovtagning.
 • Rökavvänjning.
 • Andningsgymnastik – med stöd av sjukgymnast.
 • Kostrådgivning för KOL-patienter.

KBT

Kognivit beteendeterapi.

Provtagning (tidsbokning)

Vi utför även provtagning åt Werlabs. Endast efter ordination från dem.
www.werlabs.se

Vaccinationsmottagning

Ring för tidbokning.

Sjukvårdsrådgivning

Telefon 0243-228008 vardagar kl 07:00-16:00.

BVC och MVC

BVC/Barnavårdscentral

För allt inom barns hälsa och utveckling.

Telefon BVC: 0243-228008 vardager kl. 08:00-09:30

MVC/Barnmorskemottagning

På barnmorskemottagningen kan vi erbjuda:

 • Kontroll under graviditet.
 • Förlossningsförberedande utbildning till blivande förstagångsföräldrar med fokus på smärtlindring, amning samt jämställt föräldraskap.
 • Preventivmedelsrådgivning samt förskrivning och insättning av preventivmedel.
 • Gynekologisk cellprovstagning både för de som automatiskt blir kallade samt även till de som önskar ta provet utanför screeningprogrammet.
 • Råd vid klimakteriebesvär.
 • Råd och gynekologisk undersökning vid gynekologiska besvär vid misstanke om tex framfall, underlivsklåda, avvikande flytning etc.
 • STI provtagning för kvinnor.
 • MHV-psykolog.

En av våra barnmorskor kan erbjuda Aurorasamtal till kvinnor vid förlossningsrädsla. Vi har även Kontinensmottagning där en av våra barnmorskor även är diplomerad uroterapeut. Hos henne kan du få råd om bäckenbottenträning för dig som vill förebygga urininkontinens samt framfall, men även om du redan har besvär i form av misstänkt försvagad bäckenbotten.

För kvinnor som har besvär med urininkontinens och eller blåsdysfunktion påbörjas en 1:a utredning hos uroterapeuten, där det under utredningen gång kan bli aktuellt med insättande av läkemedel, operation samt utprovning av inkontinenshjälpmedel.

Telefon MVC: 0243-228008 mån-fredag kl. 07:45-09:15 och mån-ons kl. 12:45-13:45.

 

Livsstil/Blodtrycksmottagning

Sköts av våra undersköterskor.

Råd och stöd att förändra din livsstil. Vår livsstilsmottagning är en självklar del i arbetet med våra patienters hälsa. Vid mottagningen erbjuds stöd i frågor som tobak, alkohol/droger, kost, fysisk aktivitet och stress.

Blodtrycksmottagning: Bokning genom att logga in på 1177.se vårdguiden eller telefon 0243-22 80 08. Telefontid vardagar kl 08.00-16.00.

Fysioterapi

Våra fysioterapeuter är dom första som du träffar hos oss när det gäller bedömning och rehabilitering av rörelseorganet, som framför allt innefattar våra muskler, senor och skelett. Du söker till oss utan remiss och efter en första bedömning utformas en individuellt anpassad behandlingsplan. Behandlingen kan bestå av individuella besök på mottagningen, rehabilitering på gym eller gruppträning. Våra fysioterapeuter skriver även röntgen samt ortopedremisser vid behov.

Vi erbjuder fysioterapi efter dina behov med hög kompetens inom:

 • Idrottsmedicin
 • Ortopedisk medicin (OMT steg 2, OMI)
 • Stötvågsbehandling
 • Kortisoninjektioner
 • Akupunktur/dry needling
 • Graviditetsrelaterade besvär
 • Mc Kenzie (MDT)
 • Yrselbehandling
 • Rehabilitering efter kirurgi

Vi har även flertalet grupper som vi kan erbjuda i form av Artrosskola ock medicinsk yoga.

Arbetsterapi/hjälpmedel

Hjälpmedel, anpassningar och handskador, demensutredningar.

Risk/Missbruksmottagningen

Stöd i frågor som tobak, alkohol/droger.