Läkare

Våra läkare är specialister i Allmänmedicin, geriatrik och ortopedi. Tillsammans har vi bred kompetens och lång erfarenhet av primärvård och kan erbjuda god medicinsk service.
Erik Wåhlin
Jean-Claude Brenier
Joakim Nordlund
Johan Hallman
Lars Adler
Liv Östmark
Michael Lidström

Distriktssköterskor

Hos distriktssköterskan får du hjälp med omläggningar, borttagning av stygn, blodtryckstagning, kostrådgivning, telefonrådgivning och mycket mer.
Våra sköterskor har förutom distriktssköterskekompetens vidare specialområden i diabetes, hjärtsvikt, urologi/inkontinens, astma/KOL, tobaks- och snusavvänjning samt levnadsvanor.

Anette Möller
Carina Wentzell
Cecilia Bäckström
Erika Lindvall
Gunilla Norrby Narbani
Linda Antonsen
Margareta Hempf

Psykologer

Anne-Marie Sundqvist
Linda Wåhlstedt
Pezhman Sasan

Undersköterska

Vår undersköterska träffar du framförallt vid provtagning, men assisterar även vid operationer.

Aleksandra Pluszke
Jennieann Ryding Birath
Lena Klasson
Pia Hultemar
Åsa Eskedahl

Medicinsk sekreterare/Reception

Våra sekreterare skriver journaler, remisser, brev och andra förekommande administrativa arbetsuppgifter på vårdcentralen.

Monica Söderdahl
Eliabeth Strage

Christina Malmros
Vård-/verksamhetskoordinator

Jenny Wickman
Reception

Verksamhetschef

Marcus Ryding
marcus.ryding@unicare.nu
0498-65 60 02