Unicare vårdcentral Mariestad
Carlbecksvägen 1A
542 32 Mariestad

Tel: 0501 – 121 70
BVC tel: 0501 – 279490

Öppettider:
Vardagar kl. 08:00 – 17:00
Laboratoriet: Drop-in måndag-torsdag kl. 07:15 – 9:00, fredag kl. 07:30 – 09:00

Riskerar du att bli allvarligt sjuk av influensa?

Välkommen för vaccination:

 • Tisdag 7/11 kl 15-17
 • Onsdag 15/11 kl 15-17
 • Onsdag 22/11 kl 15-17
 • Torsdag 14/12 kl 15-17

Om du vaccinerar dig får immunförsvaret hjälp att skydda kroppen bättre mot viruset.

Du har större risk att bli allvarligt sjuk och bör vaccinera dig om du er:

 • 65 år och äldre
 • gravid
 • vuxen eller barn över 6 månader med följande sjukdomar eller tillstånd:
  • kronisk hjärtsjukdom
  • kronisk lungsjukdom, till exempel kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och svår astma
  • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunk- tion eller försämrad hostkraft, till exempel extrem fetma, neuromuskulära sjukdomar och flerfunktionshinder
  • kronisk leversvikt eller njursvikt
  • diabetes
  • tillstånd som innebär kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling

Personer som tillhör någon av grupperna betalar 100,-, för övriga kostar det 180,-.

För mer information, se 1177 Vårdguiden.