Läkarmottagning

Våra läkare:

Anna Dannaeus
Specialist i kirurgi och gynekologi

Hans Erik Vannmer
Specialist i allmänmedicin
Medicinskt ansvarig läkare

Per Ström
Specialist i allmänmedicin

Nikolas Abadji

Leg läkare

Distrikts- och sjuksköterskemottagning

Hos sköterskorna får du bland annat:

Adiogram (hörseltest) enligt läkarens ordination
Avancerad sårvård och omläggningar
Borttagning av suturer och agraffer
EKG enligt ordination från läkare
Hudbedömning såsom eksem och utslag
Hälsofrämjade åtgärder såsom hjälp med hälsosamtal, viktkontroll och rökavvänjning
Injektioner och vaccinationer samt hjälp med viss läkemedelsadministration
Minnesutredning
Spirometri enligt ordination från läkare
Spolning av kateter (KAD)
Utprovning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
Öronspolning
24 timmars blodtryck enligt remiss från läkare

Team för psykisk ohälsa (psykolog/psykoterapeut)

Många människor känner någon gång i livet ett behov av stöd från någon utomstående. På Unicare vårdcentral Strängnäs erbjuds professionell hjälp i samtalsform genom vårt team för psykisk hälsa vilken består av kuratorer med grundutbildning inom kognitiv beteendeterapi (KBT) och Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Hos kurator kan du få hjälp och stöd vid en svår livssituation (t ex livskris, sorg, relationsproblem, oro för anhöriga), vid lättare depression, ångest och stressproblematik.

Antal samtal varierar, ibland kan det räcka med några enstaka samtal för att känna att livet är hanterbart igen och i andra situationer kan en längre kontakt vara nödvändig.Då är antalet samtal cirka 8-10 gånger. I inledande samtal formulerar och bedömer vi tillsammans vilka dina behov är.

I teamet ingår även en legitimerad psykoterapeut med en vidareutbildning inom kognitiv beteendeterapi. Till legitimerad psykoterapeut kan du bli remitterad till av antingen kurator eller läkare vid depression, ångest och stressproblematik, när din problematik kräver en mer långvarig behandlingsperiod. Antal samtal här är ca 8-20 ggr. Motivation för behandling här är ett krav. För mer information kring legitimerad psykoterapeut fråga din läkare eller kurator.

För tid till kurator eller läkare kontakta tidsbeställningen på telefonnummer: 0152-262 80

Fysioterapi/sjukgymnastik

Välkommen till Unicares fysioterapi med eller utan remiss! Hit vänder du dig inför/efter operation i rörelseapparaten, vid idrotts- eller arbetsskador, smärta i rörelseapparaten, rehabilitering vid sjukdom, bedömning av skada.

Efter en grundlig undersökning med ett biopsykosocialt perspektiv planerar patient och fysioterapeut tillsammans med personliga åtgärder och målsättning. Behandling hos fysioterapeut består till stor del av personligt träningsupplägg i kombination med behandling som t ex:

Triggerpunkterbehandling/mjukdelsbehandling
Hållningskorrigering
Akupunktur
Manipulation/mobilisering
TENS
Tejpning
Motiverade samtal kring levnadsvanor
Patientutbildning
Yoga
Hydroterapi

Vi har även gruppträning och möjlighet att starta gruppträning vid behov för t ex:

Artros
KOL
Mild depression
Stress
Hjärt- och kärlproblematik
Ryggproblematik
Hos oss kan du även få hjälp med förskrivning och utprovning av ett antal hjälpmedel.

Artrosskola

På Unicare vårdcentral i Strängnäs har vi som mål att kunna erbjuda våra patienter artrosskola. Eftersom det saknas bot för artros, men finns flera strategier för att lindra besvären och fördröja framåtskridandet av sjukdomen, vill vi så tidigt som möjligt i sjukdomsskedet erbjuda denna möjlighet.

I artrosskolan får du som patient hjälp av vårdpersonal som är särskilt utbildad inom artros. Du erbjuds 2-3 kortare föreläsningar, personligt träningsupplägg samt före- och eftermätningar. På föreläsningarna går vi genom vad artros är och vad vi kan göra åt det t.ex. träning, hjälpmedel, ergonomi m.m.

Du behöver ingen remiss till artrosskolan utan kan själv ringa och söka den. Du bokas då först in för en första bedömning hos fysioterapeut.

Välkommen!

TBE – vaccination

Med vårsolen kommer värmen och också småkryp som fästingar. Fästingbett kan sprida smitta som kan leda till sjukdomar som TBE och borrelia. Sörmland är ett riskområde för TBE och vaccination rekommenderas här.

Du kan boka tid via telefon 0152-262 80.
Telefontider: 07:00-17:00
Öppettider: 08:00-17:00

Vad kostar det?

255 kr för vuxna
150 kr för barn 0-18 år

Provtagning

Vi har drop-in till provtagningen varje vardag kl 08:00-10:00. Du behöver inte anmäla dig i receptionen utan ta en nummerlapp och vänta på din tur. Provtagningen är avgiftsfri.