• Distriktsläkarmottagning
 • Specialist i internmedicin och kardeologi
 • Distriktssköterskemottagning, tidbokning/rådgivning på telefon 010-244 08 00
 • Diabetessköterskemottagning
 • Astma – KOL mottagning
 • 24-timmars blodtrycksmätning
 • Vaccinationsmottagning
 • Fysioterapeuter (sjukgymnaster)
 • Psykologer
 • Fotvårdsterapeut
 • Arbetsterapeut
 • Egenvårdsråd via telefon
 • Ackrediterat laboratorium
 • FAR, Fysisk Aktivitet på Recept
 • Beteendevetare
 • Psykosocialt team, för egenremiss trycka här: Egenremiss – självskattning