Ingvor Andersson
Verksamhetschef
Tel: 010-2432641

Anette Blomstrand
Distriktssköterska

Johanna Richter (föräldraledig)
Diabetessjuksköterska/Beroende/Missbruk

Lotta Legovic-Gustafsson
Sjuksköterska/Astma/Kol

Stefan Gunnarsson
Sjuksköterska, Rehabsamordnare

Eva Karlsson
Administratör

Lilian Starkenberg
Administratör

Zaira Lamprianidi
ST-läkare

Per-Gunnar Franke
Medicinskt Ledningsansvarig Läkare

Oscar Fransson
Distriktsläkare

Caroline Dameron
Distriktsläkare

Lidon Miravet Monfort
Distriktsläkare

Inger Bergh
Distriktssköterska

Git Ingemarsson
Sjuksköterska

Emma Asplund
Undersköterska

Malin Floengård
Fysioterapeut

Kim Lindahl
Fysioterapeut

Ann-Chatrine Rehn
Psykolog

Frida Johansson
Sjuksköterska

Jacqueline Gustafsson 
Arbeidsterapeut