Sjukskrivning är en behandling som används när det finns ett medicinskt behov. Målsättning är i första hand att återfå/bibehålla arbetsförmåga.  All erfarenhet visar att ju längre tid man är borta från arbetet på grund av sjukdom, desto svårare är det att komma tillbaka.

Försäkringskassans (FK) handläggare behöver information om dig för att bedöma om du har rätt till sjukpenning och behov av samordnad rehabilitering. Informationen i läkarintyget är en del av det underlag som FK använder för sin bedömning av vilken arbetsförmåga du har. Försäkringskassan avgör sedan om din nedsättning av arbetsförmågan ger rätt till sjukpenning. Utöver läkarintyget måste en sjukanmälan göras till FK, vilket görs av arbetsgivare vid anställning och av dig själv om du exempelvis är arbetsökande eller är egen företagare. Du måste också göra en ansökan om sjukpenning till FK.

Vården samverkar med försäkringskassan, arbetsgivare/arbetsförmedlingen samt kommunernas socialförvaltningar och har vid behov gemensamma träffar med berörda parter där du är en given huvudperson. Syftet är att tillsammans planera för hur du ska komma tillbaka i arbete samt vilka insatser som behövs.

Vid behov initierar vården tidig kontakt med arbetsgivare/arbetsförmedling, efter samtycke från dig, för att tillsammans föra en dialog om åtgärder/möjligheter på arbetsplatsen som gör att sjukskrivningen kan förkortas.

Ansvar och roller

Du ansvarar för att lämna uppgifter, delta i planeringen och aktivt medverka i din rehabilitering. Det är viktigt att du är så tydlig som möjligt både i beskrivning av din arbetssituation och vilka symtom du har och vilka begränsningar du upplever. Försäkringskassan har inte tillgång till sjukvårdens patientjournaler och sjukvården har inte tillgång till Försäkringskassans dokumentation.

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivs-inriktade rehabiliteringen. Du och din arbetsgivare ska diskutera vilket stöd du behöver för att komma tillbaka i arbete.  Stödet och åtgärderna ska leda till att du ska kunna återgå till ditt gamla arbete eller om möjligt annat lämpligt arbete.

Läkaren fastställer diagnoser och beskriver funktions- och aktivitetsbegränsningar utifrån ett medicinskt perspektiv. Utifrån den medicinska bedömningen, tillsammans med den information du delger, skriver läkaren ett tydligt läkarintyg och gör upp en sjukskrivningsplan tillsammans med dig.

Rehabsamordnaren på vårdcentralen samordnar olika insatser och förmedlar kontakter. Tillsammans med läkaren och vid behov fler yrkesgrupper, arbetar vi för att du som patient ska få den rehabilitering du är i behov av. Du kan själv ta kontakt med rehabsamordnaren på din vårdcentral om du har frågor.

Försäkringskassan ansvarar för att behovet av rehabilitering för dig utreds och samordnar de insatser som behövs för att du ska kunna återgå/komma i arbete. Om du blir sjukskriven en längre tid utses en personlig handläggare på FK.

Arbetsförmedlingen har i uppdrag att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande insatser. Insatserna ska leda till att du ska kunna finna, få, behålla eller återgå till en anställnin

Viktiga länkar

Försäkringskassan privatperson
https://www.forsakringskassan.se/

Försäkringskassan arbetsgivare
https://www.forsakringskassan.se/arbetsgivare/

Arbetsförmedlingen
http://www.arbetsformedlingen.se/

Arbetsmiljöverket
https://www.av.se/