• Arbetsterapi
 • Diabetesmottagning
 • Distriktssköterska
 • Inkontinensmottagning
 • Hjärtsviktsmottagningen
 • Livsstilsmottagning
 • Läkarmottagning
 • Psykolog
 • Psykisk ohälsa
 • Sjukgymnast
 • Vaccination
 • Stressmottagning
 • Asylmottagning
 • Lab

Distriktsköterska

Vår distriktssköterskemottagning har öppet varje vardag och tar hand om många av dina hälsoproblem. Distriktssköterskan sköter exempelvis såromläggningar, utprovning av kompressionsstrumpor, borttagning av stygn och förskriver inkontinenshjälpmedel. Vid minnessvårigheter är distriktssköterskan första kontakt för utredning.

Distriktsköterskan erbjuder alla 40-,50-,60-, och 70-åringar hälsosamtal enligt Region Jönköpings läns modell hälsolyftet.

Du kan även själv boka tid för hälssamtal. Välkommen till Anette och Inger!

Vi har också öppen mottagning på torsdagar mellan 0800-1200 i Unicare Kvillsfors. Ring 010-2432600 för bokning av besök. Välkomna!

Diabetesmottagningen

Du som har Diabetes mellitus typ 2 kallas regelbundet, minst en gång/år till diabetesmottagningen. På diabetesmottagningen följer vi din diabetes och hur värdena utvecklas och hur din behandling ska optimeras för att du ska nå målen i de nationella riktlinjerna. Allt för att du ska må så bra som möjligt, både idag och i framtiden. Tillsammans med diabetessjuksköterskan lägger ni upp en plan för behandling, kost, motion och uppföljning.

Vårdcentralen registrerar i NDR, Nationella diabetes registret. Om du går in på www.ndr.nu kan du se vårdcentralens resultat och jämföra oss med andra vårdcentraler. Där kan du också fylla i en patientenkät och vara med och förbättra diabetesvården.

Riskbruk

Dricker du, eller någon du känner, för mycket alkohol? Har det blivit för mycket och du vill ha hjälp med en förändring? Då är det till riskbruksmottagningen du ska vända dig. Här erbjuder vi stöd i form av motiverande och stödjande samtal. Hjälp med Antabus eller annan medicinskt stöd för att sluta dricka eller kontrollera alkoholintaget. Tillsammans med riskbrukssköterskan lägger ni upp en plan utifrån dina mål.

Det finns också hjälp att få via alkohollinjen. Dit kan man ringa och få stöd via telefonsamtal på tel. 020-844448 eller via webben på www.alkohollinjen.se.

Sjukgymnastik/fysioterapi

Sjukgymnastisk/fysioterapeutisk behandling och rehabilitering används vid många olika sorters tillstånd. Sjukgymnasten/fysioterapeuten arbetar främst med rehabilitering av led-muskel-systemet, tex efter skador eller operationer, överbelastningssyndrom, ledstelhet eller långvarig smärta.

Rehabilitering vid sjukdomar/funktionsnedsättningar vid hjärt-kärlsjukdom, lungsjukdom eller neurologiska tillstånd som tex stroke, ligger okcså inom arbetsområdet.

KOM IHÅG att du inte behöver remiss för att gå till sjukgymnast/fysioterapeut. Det är alltid oss du ska söka i första hand när du har ont från muskler eller leder!

Hjärtsviktsmottagning

Hjärtsviktssköterska Ingvor ger råd och information om din sjukdom för att öka kunskapen om egenvård. Målet med egenvård är att få en bättre hälsa och välbefinnande.

Utvärderar effekten av din behandling och justerar din medicin. Kallar dig för regelbundna kontroller.

Tobaksavvänjing

Du får stöd när du vill sluta röka eller snusa. Med motiverande samtal och uppföljning till livsstilsförändring.

Läs mer att sluta röka vårdguiden 1177.se.

Rehabiliteringssamordnare

Som rehabiliteringssamordnare stödjer jag dig i dina frågor gällande din sjukskrivning och rehabilitering. Jag kan även stödja dig i kontakten din arbetsgivare eller arbetsförmedlingen. I mitt arbete jobbar jag tätt med kollegor på vårdcentralen som läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, psykolog och arbetsterapeut.

Som rehabiliteringssamordnare har jag även mycket kontakt och samarbete med försäkringskassan men även vid behov arbetsförmedlingen och socialtjänst. Vi omfattas alla av sekretesslagstiftningen vilket innebär att vi har tystnadsplikt.

Läs mer om rehabiliteringssamordnare