Välkommen till Unicare vårdcentral!

Unicare är idag en av de största privata hälsoaktörerna i Norge och har verksamheter inom hälsa, psykisk hälsa, vård i hemmet, personlig assistans, fysioterapi och rehabilitering, barnskydd samt vårdhem. I Sverige har Unicare i dagsläget 11 vårdcentraler. Företaget grundades 2008 och har idag 2 500 anställda. Unicare ägs av ledningen tillsammans med externa investerare.