Avgifter

Hos Unicares vårdcentraler gäller samma patientavgifter som inom övrig primärvård.