Avgifter

Hos Unicares vårdcentraler gäller samma patientavgifter som inom övrig primärvård. För mer information läs vidare på www.1177.se.