Filialmottagning Forsheda

Välkommen på vaccination!

Nytt för i år är att under november månad vaccineras endast personer ≥65 år, medicinska riskgrupper och personal i vård och omsorg. Först därefter öppnas möjligheten till vaccination för övriga som önskar vaccinera sig.

Om du söker information om coronaviruset läs på 1177.se

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Som patient kan du lista dig på vår fina filial i Forsheda. Där har vi en fast läkare och på Unicare vårdcentral i Värnamo finns det totalt sex fasta läkare. Som listad hos oss får du en specifik läkare. Unicare Apladalens vårdcentral bedriver all verksamhet under ett och samma tak, vilket gör att all kompetens finns samlad på samma ställe. Varje dag kan du träffa våra Specialistsjuksköterskor inom diabetes, hälsosamtal, distriktsköterskor, astma/kol, rökavvänjning m m. Vi har även ett eget LAB med en Biomedicinsk Analytiker samt en Undersköterskemottagning. Vårt Rehab team med fysioterapeuter, arbetsterapeut, samtalsterapeut är andra professioner som finns för dig. Vi har även inlett ett tätt samarbete med ett gym som ligger i anslutning till vårdcentralen i Värnamo. Välkommen till oss!