Filialmottagning Forsheda

Som patient kan du lista dig på vår fina filial i Forsheda. Där har vi en fast läkare och på Unicare vårdcentral i Värnamo finns det totalt sex fasta läkare. Som listad hos oss får du en specifik läkare. Unicare Apladalens vårdcentral bedriver all verksamhet under ett och samma tak, vilket gör att all kompetens finns samlad på samma ställe. Varje dag kan du träffa våra Specialistsjuksköterskor inom diabetes, hälsosamtal, distriktsköterskor, astma/kol, rökavvänjning m m. Vi har även ett eget LAB med en Biomedicinsk Analytiker samt en Undersköterskemottagning. Vårt Rehab team med fysioterapeuter, arbetsterapeut, samtalsterapeut är andra professioner som finns för dig. Vi har även inlett ett tätt samarbete med ett gym som ligger i anslutning till vårdcentralen i Värnamo. Välkommen till oss!