Till Unicare.nu

Våra tjänster

Alkohol och droger

Unicare Företagshälsan samarbetar med Nämndemansgården i Sverige kring beroendeproblematik när det gäller att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen. Vi hjälper våra företag att anpassa sin alkohol- och drogpolicy till dagens krav och åtgärda och behandla beroende problematik så fort som möjligt.

Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingsföretag inom beroende och erbjuder lösningar på alkohol- drog eller spelrelaterade problem genom utredning, behandling och utbildning. Nämndemansgårdens vision är att hjälpa människor till ett liv i frihet från beroende. Nämndemansgården består av ett 15-tal enheter med lång och gedigen erfarenhet av beroendets problematik hos många skiftande målgrupper över Sverige. Nämndemansgården har ca 230 medarbetare med kompetenser som socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogbehandlare, psykoterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Nämndemansgården arbetar successivt med att tillföra nya metoder och arbetssätt för att matcha olika patienters skilda behov.

Kontakta oss för tidsbeställning och rådgivning

Utbud inom Alkohol och droger