Till Unicare.nu

Våra tjänster

Hälsa och Friskvård

Friska medarbetare är en förutsättning för ett företags utveckling. En god hälsa är viktig för goda arbetsprestationer. Det är inte bara på arbetstiden som hälsan måste skötas. Det är viktigt att se till helheten, både arbete, fritid och den livsstil man har.

För att kunna förebygga ohälsa och tidigt upptäcka symtom krävs en kartläggning av hälsoläget. Genom att tydliggöra riskfaktorer och motivera till förändring ger man varje individ förutsättningar till ett friskare liv.

Kontakta oss för mer information

Utbud inom Hälsa och Friskvård