Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Alkohol och droger

Unicare Företagshälsan samarbetar med Nämndemansgården i Sverige kring beroendeproblematik när det gäller att hantera och förebygga missbruk på arbetsplatsen. Vi hjälper våra företag att anpassa sin alkohol- och drogpolicy till dagens krav och åtgärda och behandla beroende problematik så fort som möjligt.

Nämndemansgården är Sveriges ledande behandlingsföretag inom beroende och erbjuder lösningar på alkohol- drog eller spelrelaterade problem genom utredning, behandling och utbildning. Nämndemansgårdens vision är att hjälpa människor till ett liv i frihet från beroende. Nämndemansgården består av ett 15-tal enheter med lång och gedigen erfarenhet av beroendets problematik hos många skiftande målgrupper över Sverige. Nämndemansgården har ca 230 medarbetare med kompetenser som socionomer, beteendevetare, alkohol- och drogbehandlare, psykoterapeuter, sjuksköterskor och läkare. Nämndemansgården arbetar successivt med att tillföra nya metoder och arbetssätt för att matcha olika patienters skilda behov.