Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Hälsovård/Arbetsmiljö

Företagshälsan arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker. Vi kan identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, både på grupp- och individnivå.

Vi hjälper er med:

 • Hälso- och arbetsmiljökontroll
 • Friskundersökning
 • Nyhet – Hälsoundersökning Bygg
 • Nyanställningsundersökning med arbetskravsanalys
 • Nyanställningsundersökning med funktionsprofil
 • Lagstadgade medicinska kontroller
 • Hörselundersökning vid exponering för buller
 • Synundersökning vid bildskärmsarbete
 • Hälsokontroll och vaccination vid arbete med mikrobiologiska arbetsmiljörisker
 • Ögonundersökning vid arbete med laser
 • Spirometri