Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Hälsovård/Arbetsmiljö

Företagshälsan arbetar för att förebygga och undanröja hälsorisker. Vi kan identifiera och beskriva samband mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa, både på grupp- och individnivå.

Vi hjälper er med:

  • Hälso- och arbetsmiljökontroll
  • Nyanställningsundersökning med arbetskravsanalys
  • Nyanställningsundersökning med funktionsprofil
  • Lagstadgade medicinska kontroller
  • Hörselundersökning vid exponering för buller
  • Synundersökning vid bildskärmsarbete
  • Hälsokontroll och vaccination vid arbete med mikrobiologiska arbetsmiljörisker
  • Ögonundersökning vid arbete med laser
  • Spirometri