Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Nyhet! Hälsoundersökning Bygg

En hälsoundersökning kring arbete, livsstil och hälsa är en väl vald investering. Allt fler företag inser vikten av ett strukturerat hälsoarbete. Enligt Byggnads rekommendationer ska en hälsoundersökning erbjudas minst vart tredje år. Denna hälsoundersökning är utformad efter byggarbetares riskområden, men Unicare Företagshälsan har även möjlighet att anpassa den utifrån det lilla eller det stora företagets behov och önskemål. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan gå vidare i hälso- och arbetsmiljöarbetet.

Innehåll

 • Inledande hälsosamtal
 • Vibrationsscreening
 • Funktionsbedömning (kroppslig genomgång av muskel-/hälsoprofil)
 • Blodsocker
 • Blodtryck
 • Kolesterol
 • BMI
 • HB (blodvärde)
 • Hörselkontroll/Audiogram
 • Syntest
 • Spirometri

Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Kontakta oss för prisuppgift: info.fhv.jonkoping@unicare.nu