Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Hälsoundersökning Bygg

Enligt Byggnads rekommendationer ska en hälsoundersökning erbjudas minst vart tredje år. Denna hälsoundersökning är utformad till anställda som arbetar inom byggbranschen efter byggarbetares riskområden. Utifrån resultatet kan vi sedan tillsammans ta fram värdefulla åtgärdsförslag på hur organisationen kan stärka sitt hälso- och arbetsmiljöarbete.

Syfte:

Att kartlägga arbetshälsa och livsstil, för att i tid upptäcka, förebygga och åtgärda ohälsa.

Upplägg:

Undersökningen består av två delar; en provtagningsdel och en samtalsdel kring arbetshälsa och livsstil. Hälsoundersökningen genomförs av företagssköterska samt ergonom och tar ungefär 1 ½ timma.

Innehåll:
  • Hälsosamtal
  • Spirometri (lungfunktionstest)
  • Hörsel- och synundersökning
  • Vibrationsscreening
  • Funktionsprofil (test av den fysiska förmågan)
  • Provtagning: blodvärde, blodsocker, kolesterol, längd/vikt, och blodtryck
Vid önskemål erbjuder vi följande tillval
  • PSA prov (prostatacancerprov)
  • Konditionstest
  • Ultraljud hjärta
  • Arbets- EKG

Vid behov samordnar vi kontakt med vår företagsläkare, sjukgymnast eller annan kompetens i vårt team.

Kontakta oss för prisuppgift: info.fhv.jonkoping@unicare.nu