Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Rehabilitering

Vi arbetar multidisciplinärt, d v s med flera kompetenser runt individen, t ex läkare, företagssköterska, beteendevetare, ergonom/företagssjukgymnast, arbetsterapeut och skyddsingenjör. Detta gör att vi ser individen utifrån flera perspektiv, vilket underlättar i rehabiliteringsprocessen och medverkar till att rätt resurser sätts in. Det är också en förutsättning för att göra en bra arbetsförmågebedömning, som ska ge svar på möjligheten för individen att återgå till sitt arbete.

Fysioterapi

Vi erbjuder kvalificerad bedömning och vid behov behandling

Fysisk träning

Våra ergonomer och fysioterapeuter har mångårig erfarenhet av träning.