Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Sickan

SICKAN är ett verktyg för sjuk- och friskanmälan samt för produktions- och arbetsplanering. Den anställde kan när som helst på dygnet sjuk- och friskanmäla sig till Sickan per telefon, vilket sedan förmedlas till arbetsledare via e-post eller SMS. Den anställde får en personlig kontakt med företagssköterska, i nära samarbete med arbetsplatsen.

Verktyget ger en enkel hantering av sjuk- och friskanmälan och anmälan om VAB samt en återkoppling till arbetsplatsen.

Hjälp i tid

Tidig upptäckt av ohälsa, missbruksproblematik, konflikter, otrivsel mm som ofta resulterar i upprepad korttidsfrånvaro, kan minskas effektivt. Verktyget ger tillgång till statistik och historik (tidsperiod, avdelning, ort, enhet, orsak, veckodagar etc.) på företagets sjukfrånvaro i realtid