Till Unicare.nu

Vårdtjänster

Utbildning

Unicare företagshälsan erbjuder en rad olika utbildningar, kurser och föreläsningar inom organisation och ledarskap, hälsa, arbetsmiljö och rehabilitering.

Mer information om plats och tider för våra utbildningar kommer i mitten av augusti. Mejla din intresseanmälan till info.fhv.jonkoping@unicare.nu så kontaktar vi dig.

 

Utbildningar/föreläsningar hösten 2021:

Systematiskt arbete inom riskbruk och beroendeproblematik

Välkommen till ett frukostwebbinarium för chefer, HR, fack och skyddsombud. Föreläser gör Anna Stavréus från Nämndemansgården. Mer information finns här.

Datum: 8 september kl. 9 – 10

Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA)

Ett fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är en av de friskfaktorer som forskningen har visat kännetecknar långtidsfriska organisationer. Vill du medverka till att förbättra arbetsmiljön. Välkommen att anmäla dig till höstens endagsutbildning inom OSA, organisatorisk och social arbetsmiljö, som vi erbjuder vid två olika tillfällen.

Datum: 23/9 eller 4/11

Bättre arbetsmiljö (BAM)

Bättre arbetsmiljö (BAM) är Sveriges genom tiderna största utbildning i arbetsmiljö – hittills har 1,5 miljoner svenskar gått den! BAM är framtagen av Svenskt Näringsliv, LO och PTK tillsammans med Prevent. Kursen är en tredagars arbetsmiljöutbildning som vänder sig till chefer på alla nivåer, skyddsombud, arbetsmiljöansvarig och säkerhetsansvariga. Den ger dig arbetsmiljökunskaper och insikter kring hur ett gott arbetsmiljöarbete ska bedrivas.

Datum: 7/10, 14/10 och den 21/10

Första hjälpen och HLR

Den här halvdagskursen innehåller grundläggande kunskaper i hjärt- lungräddning (HLR) samt hur du ska gå till väga vid första hjälpen till dess att professionell hjälp anländer. Du får lära dig vad du ska göra om en människa drabbas av en olycka eller insjuknar hastigt. Kunskaper i första hjälpen och hjärt- och lungräddning minskar risken för allvarliga skador och ökar chansen till överlevnad för den drabbade. Vi följer HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att kursen är kvalitetssäkrad.

Datum: 21/9