Till Unicare.nu
Bli patient
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Psykisk hälsa

Kognitiv och beteendeinriktad behandling (KBT) syftar till att hjälpa dig att må och fungera bättre i din vardag genom att du får konkreta verktyg att hantera svårigheter. Varje människa tolkar verkligheten på sitt personliga sätt och denna tolkning styr hur man upplever sig själv, andra människor och omvärlden i stort. Fokus på förändringsarbetet är de beteenden och tankar som just nu i livet vidmakthåller de bekymmer och problem som man upplever.

Telefontid psykosociala teamet: Måndagar – fredagar kl.08:15 – 09:00.

Telefonnummer: 010 242 84 25