Till Unicare.nu
Bli patient
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Rehabilitering

Välkommen till Unicares fysioterapi med eller utan remiss! Hit vänder du dig inför/efter operation i rörelseapparaten, vid idrotts- eller arbetsskador, smärta i rörelseapparaten, rehabilitering vid sjukdom, bedömning av skada. Efter en grundlig undersökning med ett biopsykosocialt perspektiv planerar patient och fysioterapeut tillsammans med personliga åtgärder och målsättning. Behandling hos fysioterapeut består till stor del av personligt träningsupplägg i kombination med behandling.

Hos oss kan du även få hjälp med förskrivning och utprovning av ett antal hjälpmedel. Vi har också tillgång till arbetsterapeut vid behov.

Artrosskola

På Unicare vårdcentral i Strängnäs har vi som mål att kunna erbjuda våra patienter artrosskola. Eftersom det saknas bot för artros, men finns flera strategier för att lindra besvären och fördröja framåtskridandet av sjukdomen, vill vi så tidigt som möjligt i sjukdomsskedet erbjuda denna möjlighet. I artrosskolan får du som patient hjälp av vårdpersonal som är särskilt utbildad inom artros. Du erbjuds 2-3 kortare föreläsningar, personligt träningsupplägg samt före- och eftermätningar. På föreläsningarna går vi genom vad artros är och vad vi kan göra åt det t.ex. träning, hjälpmedel, ergonomi m.m. Du behöver ingen remiss till artrosskolan utan kan själv ringa och söka den. Du bokas då först in för en första bedömning hos fysioterapeut.

Vi behandlar:

 • Triggerpunkterbehandling/mjukdelsbehandling
 • Hållningskorrigering
 • Akupunktur
 • Manipulation/mobilisering
 • TENS
 • Tejpning
 • Motiverade samtal kring levnadsvanor
 • Patientutbildning
 • Yoga
 • Hydroterapi

Vi har även gruppträning och möjlighet att starta gruppträning vid behov för t ex:

 • Artros
 • KOL
 • Mild depression
 • Stress
 • Hjärt- och kärlproblematik
 • Ryggproblematik