Vårdcentral Götene

Du som patient kommer automatiskt bli tilldelad en ny vårdcentral som ligger närmast geografiskt din folkbokföringsadress. Detta innebär att du som bor i Götene kommun, kommer automatiskt att listas på Närhälsans vårdcentral i Götene. Bor du utanför Götene kommun kommer du att listas på den vårdcentralen i den kommen som ligger närmast din folkbokföringsadress. Du kan själv aktivt välja att lista dig på en annan vårdcentral om du vill detta. Unicares nuvarande mottagningslokaler i Götene kommer övertagas av Närhälsan i Götene.

För er föräldrar med barn som tillhört Unicare BVC Götene måste ni själva kontakta det nya BVC ni vill att ert barn ska gå på för att de ska få vetskap om ert barn. Observera att detta inte sker automatiskt då vi inte får lämna över några uppgifter utan målsmans godkännande. Listningen sker automatiskt enligt närhetsprincipen men ni måste själva aktivt godkänna att journaluppgifter förs över, det vill säga ni behöver också själva kontakta Unicare för att få ert barns journal överskickad till det nya BVC ni valt.