Välkommen till Vårdcentral Klintehamn!

Du som är listad hos oss på vårdcentralen på Gotland kan få hjälp när du vill. Vi har två vårdcentraler på Gotland, den ena ligger på Herkulesvägen 9 i Visby och den andra ligger i Klinte på Donnersgatan 50B. Välkommen till vårdcentralen i Visby mellan kl 08.00 och 17.00 på vardagar och till vårdcentralen i Klinte mellan kl 09.00 och 14.00 på vardagar.

Ändrade drop-in tider fr o m 1 november. Drop-in-mottagningen är till för patienter med akuta sjukdomar och nytillkomna besvär: Visby alla vardagar kl 08.15–10.30 och i Klintehamn onsdag–torsdag kl 10.00–11.00. Boka tid vid kroniska sjukdomar, långvariga besvär och intygsutfärdande på telefon 0498-65 60 00 alternativt via doktor online.