Välkommen till Unicare Vårdcentral Värnamo!

Välkommen på vaccination!

3-5 nov kl 16-19

10-12 nov kl 16-19

17-19 nov kl 16-19

24-26 nov kl 16-19

Ingång via huvudentrén. Väntrum utomhus, ni släpps in på bokad tid.

OBS! ENDAST BOKADE TIDER, vid behov kommer vi göra hembesök.

Nytt för i år är att under november månad vaccineras endast personer ≥65 år, medicinska riskgrupper och personal i vård och omsorg. Först därefter öppnas möjligheten till vaccination för övriga som önskar vaccinera sig.

Om du söker information om coronaviruset läs på 1177.se

Har du allmänna frågor om covid-19, ring nationella informationsnumret 11313 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

If you become ill or have question about Covid -19: Call 1177 or your health care center if you or someone else becomes ill and you need to talk to a nurse for advice. You can also find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Hos oss på vårdcentralen i Värnamo har vi sex fasta läkare och som listad hos oss får du en specifik läkare. Unicare Apladalens vårdcentral bedriver all verksamhet under ett och samma tak, vilket gör att all kompetens finns samlad på samma ställe. Varje dag kan du träffa våra Specialistsjuksköterskor inom diabetes, hälsosamtal, distriktsköterskor, astma/kol, rökavvänjning m m. Vi har även ett eget LAB med en Biomedicinsk Analytiker samt en Undersköterskemottagning. Vårt Rehab-team med fysioterapeuter, arbetsterapeut, samtalsterapeut är andra professioner som finns för dig. Vi har även inlett ett tätt samarbete med ett gym som ligger i anslutning till vårdcentralen. Du har även möjlighet att lista dig på vår fina filial i Forsheda. Välkommen till oss!