Till Unicare.nu
Bli patient
Öppettider
Till 1177.se

Vårdtjänster

Psykisk hälsa

Vid problem med exempelvis oro, ångest, lättare typer av depression, sömnproblem och/eller stressrelaterade problem kan du få hjälp av KBT-terapeut hos oss. Kognitiv och beteendeinriktad behandling (KBT) syftar till att hjälpa dig att må och fungera bättre i din vardag genom att du får konkreta verktyg för att hantera svårigheter. Du deltar aktivt i din egen behandling, som kan bestå av kartläggningar, övningar och arbete med nya beteenden.